અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Rojgar Bharti Melo In Bhuj – Kutch

Rojgar Bharti Melo In Bhuj – Kutch 2019

District Employment Office Bhuj – Kutch Rozgaar Bharti Mela 07-06-2019

District Employment Exchange Office, Bhuj – Kutch  Latest Job Fair Official Notification as Rojgar Bharti Mela. Eligible candidates can apply for this Rozgaar Bharti Mela (June 2019) 7th June 2019 & Center Organization by DEE Office Bhuj – Kutch. You can view more details about this recruitment including No. of posts, Company Name, Education Details, Age Limit, How to Apply etc all details are given below.

Posts: Various Posts

Educational Qualification: Please read Official Notification for Educational Qualification details.

Selection Process: Candidates will be selected based on an interview.

How to Apply: Interested candidates are requested to remain present along with all original certificates to given address in the advertisement.

Walk-in-Interview: 07-06-2019

Notification: Click Here

Leave a Comment