અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Rojgar Bharti Melo In Surendranagar

Rojgar Bharti Melo In Surendranagar

Model Career Center & District Employment Office Surendranagar Latest Job Fair Official Notification as Rojgar Bharti Mela. Eligible candidates can apply for this Rozgaar Bharti Mela (June 2019) 14th June 2019 & Center Organization by DEE Office Surendranagar. You can view more details about this recruitment including No. of posts, Company Name, Education Details, Age Limit, How to Apply etc all details are given below.

Posts: Various Posts

Educational Qualification: Please read Official Notification for Educational Qualification details.

Selection Process: Candidates will be selected based on an interview.

How to Apply: Interested candidates are requested to remain present along with all original certificates to given address in the advertisement.

Walk-in-Interview: 14-06-2019

Notification: Click Here

Rojgar Bharti Melo In Surendranagar

 

Leave a Comment