અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

RPMU Bhavnagar Recruitment for Nurse Practitioner Midwifery Posts 2021

RPMU Bhavnagar Recruitment 2021 | RPMU Nurse Practitioner Midwifery  | RPMU, Bhavnagar published New Jobs official notification for the Various Apprentice Jobs / Vacancy like Nurse Practitioner Midwifery at given below official website MaruGujarat.One

RPMU Bhavnagar Recruitment for Nurse Practitioner Midwifery Posts 2021

Total Posts: 03

Post Name: Nurse Practitioner Midwifery

Educational Qualification & Other Details: Please Read Official Advertisement.

Selection Process: interview.

How to Apply: Interested and Eligible candidates are requested to remain present along with all original certificates to given address in the advertisement. (More Details: Please Read RPMU, Bhavnagar Recruitment for Nurse Practitioner Midwifery Official Advertisement)

Interview Date: 28-01-2021

Advertisement: Click Here