અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) Recruitment for Retired Executive Engineer & Dy. Executive Engineer Posts 2019

Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) Recruitment for Retired Executive Engineer & Dy. Executive Engineer Posts 2019

Total Posts: 02 Posts

Posts Name:
• Retired Executive Engineer: 01 Post
• Retired Dy. Executive Engineer: 01 Post

Educational Qualification & Other Details: Please Read Official Advertisement.

How to Apply: Interested and Eligible candidates may send their application & necessary documents to given address in the advertisement. (More Details: Please Read Official Advertisement)

Gujarat New Job On 108 GVK EMRI Recruitment 2019 And Rozgaar Bharti Mela In Gujarat

Last Date: Within 10 Days from the Date of Advertisement Published
(Advertisement Published Date: 07-01-2019)

Ahmedabad Job 

Advertisement: Click Here

Leave a Comment