અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Shree Somnath Sanskrit University Recruitment for Grihapati Post 2018

Shree Somnath Sanskrit University Recruitment for Grihapati Post 2018

Post Name: Gruhpati

Age Limit: 55 years

Salary: Rs. 19950/- per month

Educational Qualification & Other Details: Please Read Shree Somnath Sanskrit University Recruitment for Grihapati Official Advertisement.

Selection Process: interview

How to Apply: Interested and Eligible candidates may send their application & necessary documents to given address in the advertisement.

Last Date: Within 15 Days from the Date of Advertisement Published
(Advertisement Published Date: 28-12-2018)

Advertisement: Click Here

Application Form: Click Here

Leave a Comment