અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

South Indian Bank Recruitment for 545 Probationary Clerks & Probationary Officer Posts 2019

South Indian Bank Recruitment for 545 Probationary Clerks & Probationary Officer Posts 2019

South Indian Bank has published Advertisement for below mentioned Posts 2019. Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below in the advertisement.

Posts:

Probationary Officer Scale: 160 Post

Probationary Clerk: 385 Post

Total No. of Posts: 545

Educational Qualification: Candidates having their 10th, 12th Graduation Degree with Minimum 60% marks under Regular course from a recognized university/Institute will be considered for this Recruitment.

Pay Scale: 

Clerk: Rs. 11775/- to Rs. 31540/-

PO: Rs.23,700/- to Rs. 42020/-

Age Limit: (As on 31/December/2017)

Clerk: Candidates sharing their DOB between 01/July/1993 to 30/June/2000 will be eligible for this recruitment

PO: Candidates sharing their DOB between 01/July/1994 to 30/June/2000 will be eligible for this recruitment

Age relaxation (Upper Age Limit):  SC/ST-05 Years

Application Fees:

Clerk

General/OBC- Rs.600/-

SC/ST – Rs. 150/-

Probationary Officer

General/OBC- Rs.800/-

SC/ST – Rs. 200/-

Payment will be made by Credit card/Debit card/Net Banking

Selection Process: Candidates will be selected based on  Online Test and Personal Interview.

How to Apply: Interested Candidates may Apply Online Through official Website.


Important Dates:

Starting Date of Online Application: 19-06-2019

Last Date to Apply Online: 30-06-2019

Last date for printing your application: 15-07-2019

Online Test Date:

Probationary Clerk: 26-07-2019

Probationary Officer: 25-07-2019

AdvertisementProbationary Clerk | Probationary Officer

Apply Online: Probationary Clerk | Probationary Officer

Official Website: Click Here

Leave a Comment