Gujarat Post GDS Result 2023: ગુજરાત પોસ્ટ GDS ભરતી પરિણામ જાહેર, અહીંથી જુઓ તમારું પરિણામ

Gujarat Post GDS Result 2023: પોસ્ટ વિભાગ દ્વારા ગ્રામીણ ડાક સેવકની 40889 જેટલી જગ્યાઓ પર ભરતી કરવા માટે જાહેરાત બહાર પાડે ઓનલાઇન અરજીઓ મંગાવેલી હતી. જેમાં ગુજરાતમા પણ વિવિધ જિલ્લાની પોસ્ટ વિભાગમા 2017 જેટલી જગ્યાઓ હતી. Gujarat Post GDS Recruitment માટે ફેબ્રુઆરી માસમા ઓનલાઇન ફોર્મ ભરાતા હતા. હવે અરજી કરેલા ઉમેદવારો Post GDS Result ની … Read more