અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

Urban Health Society, Bhavnagar Recruitment for 78 Medical Officer & Paramedical Supporting Staff Posts 2020

Urban Health Society, Bhavnagar Recruitment for 78 Medical Officer & Paramedical Supporting Staff Posts 2020

Total Posts: 78 Posts

Posts Name:
• Medical Officer: 39 Posts
• Paramedical Supporting Staff:
 39 Posts

Educational Qualification & Other Details: Please Read Official Advertisement.

Selection Process: interview.

How to Apply: Interested and Eligible candidates are requested to remain present along with all original certificates to given address in the advertisement. (More Details: Please Read Official Advertisement)

Interview Date: 03-04-2020

Advertisement: Click Here