અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

VMC Apprentice Recruitment 2021 for 100 Health Sanitary Inspector, Back Office , Fitter & Draftsman (Civil) Post

VMC Apprentice Recruitment 2021 | VMC Sanitary Inspector | Vadodara Municipal Corporation(VMC) published New Jobs official notification for the Various Apprentice Jobs / Vacancy like Health Sanitary Inspector, Back office Apprentice, Fitter, Draftsman (Civil) at given below official website www.vmc.gov.in.

Vadodara Municipal Corporation (VMC) Recruitment for 100 Apprentice Posts 2021

Total Posts: 100 Posts

Posts Name: Apprentice

Trade Name:
• Health Sanitary Inspector: 36 Posts
• Back Office Apprentice: 50 Posts
• Fitter: 11 Posts
• Draftsman (Civil): 03 Posts

Educational Qualification, How to Apply & Other Details: Please Read Official Advertisement.

VMC Apprentice Recruitment 2021

Last Date: 01-02-2021

Advertisement: Click Here

VMC Apprentice Recruitment 2021