અમારી તમામ અપડેટ્સ મેળવવા માટે વોટ્સઅપ ગ્રુપ જોઈન કરો. જોઈન થાઓ

DHS Ahmedabad Recruitment for Data Assistant, Programme Assistant & Doctor Posts 2019

DHS Ahmedabad Recruitment for Data Assistant, Programme Assistant & Doctor Posts 2019

District Health Society (DHS) has published an Advertisement for below mentioned Posts 2019. Other details like age limit, educational qualification, selection process, application fee and how to apply are given below.

Posts:

Pharmacist cum Data Assistant: 28 Posts (RBSK – 23 | NHM – 5)

Ayurvedic / Homoeopathic Doctor: 06 Posts

Programme Assistant: 01 Posts

Total No. of Posts: 35

Educational Qualification: Please read Official Notification for Educational Qualification details.

Age Limit: Up to 40 years

Selection Process: Candidates will be selected based on an interview.

How to Apply: Eligible candidates may send their application & necessary documents to given address in the advertisement.

Address: District Health Society & District Health Officer, 7th Floor, District Panchayat, Bhadra, Lal Darwaja, Ahmedabad

Last Date: Within 10 days from the date of Advt. Published

(Advt. Published Date: 12-06-2019)

AdvertisementClick Here

 

Leave a Comment